Polska Izba Hotelarstwa

Zmarł Tadeusz Tulibacki

Home »  Aktualności »  Zmarł Tadeusz Tulibacki

Zmarł Tadeusz Tulibacki

On luty 25, 2016, Posted by , In Aktualności, With No Comments

Tadeusz Tulibacki

Tadeusz Tulibacki, autorytet polskiego hotelarstwa i zasłużony ambasador Kujaw, zmarł w Warszawie 8 listopada 2015 roku w wieku 93 lat.

Do końca imponował twórczą pracowitością i zaangażowaniem.

Najważniejsze życiowe dokonania Tadeusza Tulibackiego związane są z polskim hotelarstwem. Był współbudowniczym i długoletnim dyrektorem Hotelu „Dom Chłopa” w Warszawie, dyrektorem Biura Turystyki Zagranicznej OST „Gromada”

i pilotem wycieczek zagranicznych. Jako wybitnemu teoretykowi i praktykowi polskiego hotelarstwa powierzono godność sekretarza generalnego Zrzeszenia Polskich Hoteli, a także członka Rady AIH w Paryżu oraz Hot-Rec z Zurychu

i Brukseli. Przez wiele lat swoją wiedzą i doświadczeniem, jako wykładowca akademicki, dzielił się z młodymi kandydatami do tego zawodu. A zawód ten traktował jako wyjątkową misję. Ponad dziesięć lat wykładał problematykę hotelarstwa krajowego i zagranicznego w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, której rektorem był prof. dr Jerzy Kuberski.

Podobne wykłady prowadził też w Pułtusku.

Tadeusz Tulibacki równie wiele czasu poświęcał na opracowywanie i publikację książek akademickich systematyzujących wiedzę z tej dziedziny. Potem zabiegał w Episkopacie Polski o ustanowienie św. Urszuli Ledóchowskiej z Pniew patronką polskich hotelarzy.

Jako długoletni członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Hotelarz” opublikował wiele artykułów odnoszących się do dziejów, dorobku i zamierzeń rozwojowych tej branży.

Swoją pracą zawodową, zawsze traktowaną z pełnym zaangażowaniem i różnorodnymi działaniami społecznymi Tadeusz Tulibacki zasłużył na wyjątkowe uznanie i trwałą pamięć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *