Polska Izba Hotelarstwa

Historia

Home »  Historia

 • 02.2002 r. – ulotka informacyjna o inicjatywie powołania Izby.

 

 • 05.03.2002 r. hotel „Forum” w Warszawie – Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Hotelarstwa. Uchwały:nr 1 – dot. powołania Izby Gospodarczej o nazwie „POLSKA IZBA HOTELARSTWA” z siedzibą w Warszawienr 2  – dot. uchwalenia Statutunr 3 – w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowegoKomunikat  Komisji Wyborczej dot. powołania władz Izby

 

 • 12.07.2002 r.  – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestu Sądowego  wpisał do Rejestru Stowarzyszeń pod pozycją 0000122910 Polską Izbę Hotelarstwa

 

 • 30.09.2002 r. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu PIH z członkami Założycielami. Pierwszy skład Zarządu PIH:Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Izby HotelarstwaKrzysztof MILSKI – WarszawaWiceprezes Zarządu – Ryszard KUROWSKI – ŚwiecieWiceprezes Zarządu – Ewelina LONGA – KielceCzłonek Zarządu PIH – Grzegorz WOLAK – KrakówCzłonek Zarządu PIH – Leszek SIERADZKI – Warszawa

 

 • 06.02.2003 r. w Warszawie odbyło się spotkanie na którym 4 działaczom wręczono odznaczenie resortowe „Dla Zasługi dla Turystyki”

 

 • 05.06.2003 r.  w hotelu Belwederski w Warszawie podczas inaugurującego posiedzenia Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Hotelarstwa, Prezes Krzysztof Milski uroczyście wręczył Akty Powołania do Rady Konsultacyjnej PIH nastepującym działaczom:

  Ryszardowi Woźniakowi – Prezes Obiektu „Węgiel Brunatny ” w Kołobrzegu
  przewodniczący Rady Konsultacyjnej
  – Ewie Jelonek – Dyrektor Zespołu Hoteli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej „Belwederski” w Warszawie
  – Halinie Cyndeckiej – Dyrektor Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oddział GEOVITA w Warszawie
  – Lucjanowi Żmijewskiemu – Dyrektor Hotelu „Mazowiecki” Warszawie
  – Januszowi Kędzi – Dyrektor Hotelu „Edison” w Baranowie k.Poznania
  – Stefanowi Wójcikowi – Prezes „Ragos” z Raciborza
  – Zofii Stypie – Dyrektor Hotelu „Exbud” we Wrocławiu
  – Zdzisławowi Stalicy

 

 • 22.09.2003 r. w hotelu „Orient” w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
  Polskiej Izby Hotelarstwa. Podjęte uchwały :
  nr 1 – dot. zatwierdzenia dokumentów finansowych oraz udzielenia absolutorium Zarządowi PIH za 2002 rok
  nr 2 – dot. przyjęcie dwóch nowych Członków Zarządu PIH oraz ustanowienia Pełnomocnika
  nr 3 – dot. tymczasowych zasad wynagradzania Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Pełnomocnika PIH
  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3

 

 • 24.03.2004 r.  zawarto we Lwowie Porozumienie pomiędzy Państwową Centralną Administracją Turystyki Ukrainy a Polską Izbą Hotelarstwa
 • 23.06.2004 r. do Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki i Pracy przyjęto dwóch przedstawicieli naszej organizacji samorządowej. Są niminimi:
  V–ce Prezes PIH Pan Ryszard Kurowski oraz Członek Zarządu Pan Ryszard Woźniak

 

 • 17.09.2004 r. udostępniamy opracowany przez Polską Izbę Hotelarstwa „Kodeks Etyki Hotelarza”

 

 • 23.09.2004 r. w hotelu „Perła Południa” w Rytrze odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa. Podjęte uchwały :nr 1 – dot. zatwierdzenia dokumentów finansowych oraz udzielenia absolutorium Zarządowi PIH za 2003 roknr 2 – dot. przyjęcia wniosków stanowiących załącznik do UchwałyZałącznik nr 1 do Uchwały nr 2

 

 • IX.2004 r. w Spale 3 działaczom rekomendowanym przez PIH zostały wręczone Odznaki Honorowe „Za zasługi Dla Turystyki”

 

 • X. 2004 r. Zarząd PIH podpisał Umowę o współpracy z Związkiem Hoteli Turcji regionu Riviery Alanyi.Umowę ze strony polskiej podpisał V-ce Prezes PIH p. Ryszard Kurowski, ze strony tureckiej V-Prezydent ALTID p. Burhan Syly.Jest to więc już druga Umowa o współdziałaniu z zagranicznymi partnerami.

 

 • 20.11.2007r.  nastąpiła zmiana w składzie Rady Konsultacyjnej Samorządu Zawodowego.

Jej nowymi działaczami zostali:

1. Przewodniczący: Ryszard Woźniak – Ośrodek Wczasowo – Leczniczy „Węgiel Brunatny” w Kołobrzegu

2. Członkowie:
– Grażyna Sieradzka – „Garcia Sabate Poland” w Warszawie
– Elżbieta Kostera – Zajazd „Otwarte Wrota” w Sępolnie
– Genowefa Hajdzińska – Hotel „Leopolis” w Krakowie
– Janina Śledziewska – Hotel „Mistral” w Markach
– Mariusz Malicki – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie
– Adam Michalski – PHT „Brda” w Bydgoszczy
– Zbigniew Stankiewicz – ZSEH im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
– Zdziasław Janczarski – Ośrodek Sanatoryjno – Wypoczynkowy „Kielczanka” w Kołobrzegu
– Janusz Śmielak – GeoVita w Warszawie

 

 • Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2015 roku biuro Polskiej Izby Hotelarstwa zmienia swoją siedzibę.
 • Nasz nowy adres: Polska Izba Hotelarstwa, ul. I – go Praskiego Pułku 38, 05-075 Warszawa