Polska Izba Hotelarstwa

Działalność

Home »  Działalność

TEZY KIERUNKÓW DZIAŁANIA

 1. Obrona interesów członków – reprezentowanie członków PIH (bonifikaty producentów – wspólna promocja – podobny marketing – media, targi)
 2. Polisa bezpieczeństwa
 3. Ochrona prawna
 4. Doskonalenie wiedzy zawodowej (teoretycznej, staże, treningi, informacje o technologiach)
 5. Doradztwo inwestycyjne (modernizacje np. w leasingu)
 6. Biuletyn
 7. Lobbing pozytywny (Kongres Hotelarstwa, sponsoring, konkursy, przynależność do organizacji przedsiębiorstw: BCC, IHRA.
 8. Ekspertyzy
 9. Integracja środowisk hotelarskich i producentów na rzecz hotelarstwa
 10. Działalność gospodarcza (szkoła, targi)
 11. Akredytacja (rekomendacja) członków Izby do ściśle określonych (wysokich) warunków technicznych i kadrowych
 12. Rozszerzenie idei Polskiej Izby Hotelarstwa wśród nowych przedsiębiorstw hotelowych

Działającą i właściwie zorganizowaną instytucją dla branży hotelarskiej (składki członkowskie można odpisywać od podatku). Tę informację Grupa Założycieli Polskiej Izby Hotelarstwa przekazuje za moim pośrednictwem do ponad 7.000 adresów hotelarskich. Liderzy grupy proszą o rozważenie nowej inicjatywy organizacyjnej i przystąpienia do wspólnej reprezentacji.

Ad. II. Polisa bezpieczeństwa firmy i jej szefa

Z chwilą przystąpienia do członkostwa w Polskiej Izbie Hotelarstwa, Przedsiębiorstwo i jej przedstawiciel uzyskują kompleksową opiekę. Polisa będzie realizowana, gdy zagrożone są interesy zawodowe członka i jego Firmy. Korzystanie z Polisy będzie realizowane w przypadkach wysoce umotywowanych.

Polisę udziela się na okres 12 miesięcy. Polisa Bezpieczeństwa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem dopełnienia przez Członka formalności związanych z kontynuacją przynależności do PIH.

Polisę udziela się na okres 12 miesięcy. Polisa Bezpieczeństwa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem dopełnienia przez Członka formalności związanych z kontynuacją przynależności do PIH.